Spring naar inhoud

Copyright 2024

Alle rechten voorbehouden. 
Schrijf- en tikfouten onder voorbehoud. 

Niets van deze blog mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de blogger - Het Gebarencafé Ermelo

Opgericht 10 september 2023

De naam - domein en alles onder de naam van Gebarencafé Ermelo blijft ten alle tijden persoonlijke eigendom van Diana Spieker te Ermelo